De basisschool is een stukje van je leven. Dat geldt zowel voor kinderen als voor hun ouders. Vele jaren dezelfde weg van huis naar school en weer terug. Jarenlang dagelijks met een groep klasgenoten optrekken. Samen van alles beleven! En voor ouders jarenlang elkaar treffen bij en meehelpen in en rond de school. Een school dus van en voor de kinderen en hun ouders. School en ouders; samen als partners voor minimaal acht jaren samen om kinderen een fijne plek te bieden, waar ze zich kunnen ontwikkelen.
 
U vertrouwt uw kind(eren) toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Een school kies je daarom dan ook met zorg. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit en maken eigen keuzes. Dat maakt kiezen voor ouders soms niet eenvoudig.
 
Mede daarom heeft elke school een schoolgids. Onze school maakt samen met drie andere scholen deel uit van het Onderwijsteam De Marne*. Elke school heeft naast overeenkomsten en samenwerkingsvormen een duidelijk eigen gezicht. Samenwerken maakt ons sterker, maar iedere school is toch anders.
De schoolgids kan u, naast andere informatiebronnen helpen bij het kiezen van een school voor uw kind(eren). Natuurlijk kunt u ook een afspraak maken en de school bezoeken voor informatie en een indruk.
 
In de schoolgids beschrijven we waar we voor staan, welke uitgangspunten we hanteren, welke opbrengsten we halen en hoe wij proberen de kwaliteit steeds te verbeteren. Ook staan er de rechten en plichten van de scholen en ouders in vermeld.
De gidsen zijn ook bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) die nu al kinderen op school heeft/hebben. Aan hen leggen wij verantwoording af voor onze manier van werken en voor de resultaten die wij met de kinderen behalen.
 
Deze schoolgids is opgesteld door de schooldirecteur in overleg met het team en met instemming van de medezeggenschapsraad. Jaarlijks wordt de inhoud van de schoolgids vastgesteld door het bevoegd gezag. We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen en daarmee een duidelijke indruk van onze school krijgt.
 
De schoolgids wordt ook uitgereikt aan ouder(s)/verzorger(s) op het moment dat een kind wordt ingeschreven. Op het moment dat de gids wordt gewijzigd wordt dat aangekondigd op onze nieuwsbrief, zodat u de nieuwe gids kunt raadplegen op onze site.
Wij hopen dat u de schoolgids, die u ook kunt vinden op de website van de school, met plezier leest. Als u na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, laat het ons weten!
 
Voor actueel nieuws verwijzen we graag naar de nieuwsbrieven, de website van de school of naar de site van ons schoolbestuur: www.goudonderwijs.nl.

schoolgids_2023-2024_Mandegoud

Vertrouwenspersoon

In de schoolgids kunt u lezen dat in het geval dat een ouder/ouders een verschil van mening of klacht hebben en daar met de leerkracht en/of schoolleiding niet (goed) uitkomen, zij dit kunnen dit bespreken met de directeur bestuurder. Ook is het mogelijk het probleem voor te leggen aan een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersonen zijn onafhankelijk en kunnen samen de ouders zoeken naar oplossingen. Ook kan de vertrouwenspersoon helpen bij het indienen van een klacht. 

Er zijn twee vertrouwenspersonen die kunnen bijstaan en adviseren:
de heer R. Visser te Winsum (06-14158207) en  mevrouw L. Nienhuis te Eenrum (06-22659676).