De identiteitscommissie

Om binnen de samenwerkingsschool ieder goed tot zijn recht te laten komen is er een identiteitscommissie in het leven geroepen. Deze commissie bestaat uit 2 leden van elke geleding (Protestants Christelijk, Rooms Katholiek, Openbaar). De identiteitscommissie adviseert de directeur bij zaken die de bijzondere identiteit van Mandegoud betreffen.
 

In de identiteitscommissie hebben momenteel zitting:

Clarina Batema
Nikki van Schagen
Wilke Werkman
José Vening