School Ondersteunings Profiel 

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe bs Mandegoud invulling geeft aan Passend Onderwijs middels de beschrijving van basisondersteuning,  extra basisondersteuning en zorgarrangementen. 
De invulling van ons SOP is geschreven binnen de kaders van SwV 20.01 PO.
 
Het SOP geeft aan welk ondersteuningsaanbod wij aan leerlingen bieden. Het SOP is tegelijkertijd een beschrijving van onze werkwijze, anders dan de inhoud van de schoolgids, namelijk een verzameling van alle afspraken rond o.a. leerlingvolgsysteem, ontwikkelingsperspectief, toetsing, didactiek en planmatig handelen.
 
Voor algemene schoolinformatie zoals lesrooster, adresgegevens, medewerkers en schoolregels kunt u de schoolgids of schoolplan opvragen of downloaden van de site.
   
Voor informatie over Passend Onderwijs kunt u terecht op de volgende website:
www.passendonderwijsgroningen.nl/SWV-PO20-01
 
Wanneer u nog vragen heeft na het lezen van dit School Ondersteunings Profiel, kunt u terecht bij de directeur Hanneke Hinneman.

Download hier het School Ondersteunings Profiel