Jaarverslag

We hechten als school aan een goede relatie met ouders, bevoegd gezag en andere partijen waar onze school mee te maken heeft. We geven daar o.a. vorm aan door de zaken die we doen te bespreken en door te informeren. Daarmee laten we zien wat we doen en tevens zien we dat als een vorm van verantwoording.
We communiceren via de tweewekelijkse "Nieuwsbrief" en via de website. Naast de website en de nieuwsbrief gebruiken we de schoolgids, het informatieboekje, gesprekken met ouders, informatieavonden, besprekingen met de medezeggenschapsraad en ouderraad om te communiceren over wat er op onze school gebeurt. Daarbij zien we ouders als partners.