Oud papier
 

Sinds jaar en dag wordt er maandelijks oud papier ingezameld op de parkeerplaats bij de gymzaal. De verdiensten hiervan zijn voor de ouderraad van basisschool Mandegoud.

Het beheer van de containers voor effectief en veilig gebruik valt niet altijd mee (netjes stapelen, beschikbaarheid van de containers, spelende kinderen, restafval op de parkeerplaats). Mede om die reden is, na enig gezamenlijk overleg met coöperatie Klooster&Buren en gemeente Het Hogeland, besloten om de container te gaan verplaatsen nabij het OldeHeem en dan wel aan de achterzijde bij de boerderij op de Sint Jansstraat waar "Mien toentje" de opslag heeft. Hiervoor hebben we als school en coöperatie Klooster&Buren de handen ineen geslagen. Het voordeel hiervan is dat deze papiercontainer hier permanent blijft staan en er toezicht is.


De papiercontainer staat permanent op het erf van Sint Jansstraat 25
(aan de achterzijde van het OldeHeem)

De openingstijden zijn van maandag t/m zondag van 09.00u tot 20.00u
Als de container vol is, wordt hij op afroep geledigd en zal er zo spoedig mogelijk een lege komen. Het is in ieders belang dat de container netjes van achter naar voren en van onder naar boven wordt gevuld en dat bij het verlaten van het erf de omgeving netjes wordt achter gelaten. De school zal op deze manier dezelfde financiën blijven ontvangen. Bij meer papierinzameling zullen de overige verdiensten toekomen aan coöperatie Klooster&Buren.

We hopen dat u onze gezamenlijke papiercontainer weet te vinden en dat het voor u en voor ons meer gemak oplevert.