Privacybeleid


Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is vastgelegd in het privacyreglement dat Goudonderwijs voor al haar scholen heeft opgesteld. Het privacyreglement wordt met instemming van de GMR vastgesteld.

Op Privacy (goudonderwijs.nl) kunt u dit beleid terugvinden.

Ondertussen neemt de school waar mogelijk al praktische maatregelen om de privacy van de leerlingen en medewerkers te waarborgen. Mocht u in de tussentijd vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit met de directeur bespreken. Eventueel wordt uw vraag of opmerking in samenwerking met de functionaris gegevensbescherming van Goudonderwijs in behandeling genomen.